Java coaching pack
Razvojni put Java developer
Plan projekta
Napišimo projekt backlog
Tema: DevOPS

EPIC: IDE

STORY: Kao java developer želim da instaliram razvojno okruženje da bih mogao da radim na aplikaciji
- Intellij povezati sa githubom (clone github repo-a preko intellij)
- Instalirati maven (download and unzip, SET JAVA_HOME Windows env variable u control panelu na JDK lokaciju - dir koji sadrži bin folder JDK instalacije)
- Konfigurisati Intellij da koristi donwloadovan Maven
- napraviti maven quick start project i push to github
- Napraviti Dummy Java classu i unit test

EPIC: Jenkins

STORY: Kao devops želim da instaliram jenkins da bih mogao da imam build server i Continuous Integration system.
- Instalirati jenkins u localy
- napraviti jenkins job i povezati sa githubom
- pokrenuti jenkins job
- naraviti git hook, kad se github repo promeni, jenkins startuje automatski build job (https://www.blazemeter.com/blog/how-to-integrate-your-github-repository-to-your-jenkins-project)

EPIC: Proces

STORY: Kao team lead želim da definišem git work flow kako bi imali jasnu branching strategiju
- definisati git flow strategiju (https://lucamezzalira.com/tag/git-flow/)

Tema: Arhitektura

EPIC: Dijagrami

+STORY: Kao arhitekta želim da definišem High Level Architecture, kako bi developeri razumeli osnovne komponente.

+STORY: Kao arhitekta želim da definišem sequence dijagrame, kako bi developeri razumeli interakciju između pojedenih delova sistema.

Tema: Front End
+STORY: Kao arhitekta želim da imam front end springboot applikaciju sa index.html stranom.

-STORY: Kao arhitekta želim da imam front end springboot applikaciju sa index.html stranom.

-STORY: Kao arhitekta želim da imam SpringSecurity sa konfigurabilnim admin userom i nakog logina sa index.html strane želim da budem redirektovan na dashboard.html stranu koja je zaštićeni resurs.

Tema: Backend

Tema: Data

Tema: Kafka

Tema: Testiranje